Logo Campus Zuidlaan

Van harte welkom op SJSP Campus Zuidlaan!

Welkom!

Wij zijn een warme thuis voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot het vierde leerjaar. We gaan samen op pad om te gaan ontdekken, te ervaren en bij te leren. Zo bereiden we ons voor op de derde graad (SJSP Campus West) en het secundair.

“Werk, glimlach, zoek, innoveer. Geef, beweeg, luister, observeer. Durf, zing, probeer, knoei. Struikel, dans, vraag.. Groei!”

Onze missie:

Je goed voelen

We gaan er vanuit dat iedereen het beste van zichzelf kan geven op het moment dat je je goed voelt. Een goed welbevinden is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen.

Warm

We creëren een warme leef-en leeromgeving door veel van onze troeven. We geven extra aandacht aan een goed onthaal samen met een open, respectvolle en duidelijke communicatie.
Als leerkrachten in de klas zorgen we ook voor een warm klasklimaat. Dit is een belangrijke factor zodat kinderen kunnen presteren. We leren beter als we in een emotioneel veilige, gestructureerde en voorspelbare omgeving zijn die motiverend en positief is.

Krachtig

We stellen elk kind centraal en zien een kind in zijn geheel.

Creativiteit en het bereiken van bepaalde sociaal-emotionele doelen zijn even belangrijk als het behalen van cognitieve doelen.

De kinderen zijn zelf actief bezig met hun eigen leerproces. Wij begeleiden hen hier als professionals bij.

Iedereen is uniek dus ook in hun leerstijl, motivatie, interesses en ervaringen. Het is aan ons om dit te zien en hierop in te spelen.

Samen

Met ‘samen’ verwijzen we naar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Dit zijn zowel de leerlingen, schoolteam, als de ouders.

Binnen onze organisatie maken we dit nog sterker door aan teamteaching te doen. Op deze manier zorgen we samen voor een goede begeleiding van jouw kind.

We geloven er ook in dat kinderen elkaar kunnen ondersteunen tijdens het leren.

Maximale leerroute

Door doelgericht en gedifferentieerd de leerstof, vaardigheden en attitudes aan te bieden willen wij dat jouw kind het maximale van de mogelijkheden kan halen zonder dat je kind onder overdreven prestatiedruk staat.

Om dit te bereiken bevragen, analyseren, onderzoeken en sturen we regelmatig ons eigen functioneren bij.

Je goed voelen in een warme en krachtige leef - en leeromgeving, door samen een maximale leerroute uit te stippelen en na te streven.