Logo Campus Zuidlaan

Opvang

Voor- en naschoolse opvang

Indien vroeger of later opvang nodig?
Dan kan je terecht bij ‘t Loavertje.

Felies IBO 't Loavertje