Logo Campus Zuidlaan

Sport en beweging

In onze recente, eigen sportzaal worden leerrijke sportlessen gegeven.

We kunnen ook buiten op onze speelplaats oefenen door onze gloednieuwe sportzone.

Hoe zit het in elkaar?

Twee lesuren bewegingsopvoeding per week.

Kleutergroep 3: tweewekelijks een zwembeurt. Hier worden de eerste stapjes gezet binnen het zwemmen en bevorderen we vooral de watergewenning.

Twee lesuren bewegingsopvoeding per week.

Tweewekelijks een zwembeurt.

We proberen als school zoveel mogelijk deel te nemen aan sportwedstrijden die plaatsvinden buiten de schooluren (scholenveldloop, volleybalwedstrijden,..).

Jaarlijks is er een sportdag dat wordt georganiseerd door onze bewegingsexperten. Een sportdag voor de kleuters en een sportdag voor het lager.

Na de schooluren hebben de kinderen ook kans om aan ‘sportsnack’ deel te nemen. Dit zijn acht sessies waar de kinderen sportief uitgedaagd worden (€16).