Logo Campus Zuidlaan

Leeromgeving

Ons gebouw is een nieuwbouw van 2017 en is in samenwerking met Scholen van Morgen gebouwd.

Per verdiep zijn er ankerklassen met een werkruimte.

De ankerklassen zijn gescheiden met een schuifdeur, wat het makkelijk maakt om: te veranderen in werkvormen, aan multi-teaching te doen, meer ruimte te creëren,..

We gebruiken het meubilair van Dox, dit is zodanig aangepast dat we naast het ergonomische aspect ook snel kunnen verschuiven van opstelling. Dit kan handig zijn bij groepswerk of net het omgekeerde nl zelfstandig werk.

We willen een prikkelreducerende omgeving creëren voor de kinderen. We staan voor een ‘clean’ overkomen met enkel het noodzakelijke aan de muren. Dit zorgt voor open ruimtes die rust uitstralen.

Mediageletterdheid

We geven de digitale wereld een prominente plek bij ons op school. 
We bieden volgende zaken aan:

We gebruiken heel wat digitale platformen om leerinhouden te oefenen.

Het digitaal leren zorgt voor 
een motiverende leeromgeving. 

Het creëert ruimte om de nodige
“21st century skills” te verwerven:

Onze speelplaats

Binnen onze schoolvisie streven we naar sociale, competente en gelukkige mensen. Om onze visie ook op de speelplaats waar te maken, zijn er verschillende zones waar de kinderen terecht kunnen. 

Deze zones zorgen ervoor dat: