Logo Campus Zuidlaan

Huiswerkbeleid

Met het maken van huiswerk willen we dat:

Concreet ziet dit er bij ons zo uit:

Dagelijks een mooi verhaaltje voorlezen.
Dit is gezellig, rustgevend en het stimuleert het taalvermogen van je kind.

> Heen en weerschriftje waarbij leerkrachten communiceren met ouders.

Elke dag: 5 minuutjes lezen en rekenkaartjes oefenen.

Maandag en donderdag: een taakje van ongeveer 10 minuten.

Elke dag: 5 minuutjes lezen en tafelkaartjes oefenen

Maandag en donderdag: een taakje van ongeveer 10 minuten (rekenen of spelling).

Weektaak die ongeveer 30 minuten duurt (dit wordt samen gepland).

September – december: weektaak die ongeveer 30 minuten duurt.

Januari – juni: weektaak die ongeveer 45 minuten duurt (Frans komt erbij, als voorbereiding op groep 5)

Studie op school

Wij organiseren voor groep 2 – 3 en 4 studie op school. Hier kunnen de kinderen hun huiswerk maken. Dit is telkens op maandag en donderdag van 15u45 tot 16u15 (€2).