Logo Campus Zuidlaan

Samenwerking met BuO

Er worden verschillende acties opgezet om de samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs te verbeteren.

Door al onze expertise uit te wisselen kunnen we samen nadenken hoe kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen worden begeleid.
Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs.  

We werken intens samen met de buitengewone school: De Schuit

De leerlingen van de ‘opstapgroep‘ zijn gevestigd in onze campus.
Dit zijn de jongste groep leerlingen. Deze kinderen vinden meer aansluiting bij de leeftijdgroepen op onze campus: peuter t.e.m. groep 4. 

Beide campussen bevinden zich op minder dan 2 kilometer van elkaar.

“Samen beter, samen sterker!”