Logo Campus Zuidlaan

Intense samenwerking met BuO

Er worden verschillende initiatieven opgezet om de samenwerking op de werkvloer tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs te optimaliseren. 
Een samenwerkingsverband kan de inclusieve gedachte slaagkansen bieden. 
Door wederzijdse expertise uit te wisselen kan samen worden nagedacht over hoe kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen worden begeleid en dit zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs.

Op deze manier delen we expertise, creëren we de mogelijkheid om gebruik te maken van elkaars competenties én zorgen we voor meer aansluiting bij de leeftijdsgroepen van Campus Zuidlaan (waar onderwijs wordt aangeboden van peuter t.e.m. 4de leerjaar, in tegenstelling van SJSP Campus Weststraat waar, naast het aanbod BuO, ook de derde graad gevestigd wordt). 

Beide campussen bevinden zich op minder dan 2 kilometer van elkaar. 
De opzet van deze vestigingsplaats in functie van onze jongste groep leerlingen houdt rekening met het huidige regionale aanbod

“Samen beter, samen sterker!”