Logo Campus Zuidlaan

Communicatie

Mondelinge communicatie krijgt bij ons steeds de voorkeur.

Maar gezien dit niet altijd mogelijk is, staan we uiteraard ook open om via de digitale weg contact met de leerkracht mogelijk te maken.

Hiervoor kiezen we om dit enkel via mail te doen.

Elk personeelslid heeft een eigen e-mail: voornaam.familienaam@atotzee.be

Onze ouders gebruiken voor communicatie met leerkrachten géén:

Zend je een e-mail naar de leerkracht of directie, dan kan je binnen de 36 uur op werkdagen een antwoord verwachten.

“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden.”