Logo Campus Zuidlaan

Brede zorg

Kinderen zijn elk verschillend en daar houden we rekening mee.
Elk kind moet op zijn eigen niveau en volgens de eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Team

De campus bestaat uit een divers team van experten die dag in dag uit samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 

Naast de ankerleerkracht wordt je kind ook bijgestaan door een zorgteam. Dit zorgteam kan bestaan uit een groepscoach, ondersteunende leerkrachten en de zorgcoördinator.

De groepscoach coacht en ondersteunt zodat de draagkracht van de ankerleerkracht kan vergroot worden. De groepscoach en de ankerleerkracht dragen samen de eindverantwoordelijkheid van de groep.

Ondersteunende leerkrachten helpen mee in de werking om jouw kind verder te doen groeien.

De zorgcoördinator volgt de zorgvragen op, legt contact met het CLB en ondersteunt hierbij de leerkrachten.

Zorgcontinuüm

Brede basiszorg (fase 0)
We bieden vanuit onze schoolvisie elk kind een krachtige leeromgeving aan. 
De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van elk kind en volgt hen systematisch op.

Verhoogde zorg (fase 1)
We nemen als school extra maatregelen die ervoor zorgen dat jouw kind het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen. 
Voorbeeld: rekengroepen, pre-teaching, eigen werkplek, zorggroep spelling,..

Uitbreiding van de zorg (fase 2)
Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt de onderwijsnoden voor de leerling en de ondersteuningsnoden van de school en ouders. Daarnaast ondersteunt deze instantie ook mee het vervolgtraject.

IAC – Individueel aangepast curriculum (fase 3)
Wanneer de aanpassingen binnen het gemeenschappelijk curriculum onvoldoende blijken te zijn, dan kan het CLB een verslag opmaken. Op basis daarvan kan het kind verder ontwikkelen in het regulier onderwijs (met ontbindende voorwaarde) of zich inschrijven in het buitengewoon onderwijs.

Door heel wat van onze troeven is het mogelijk om een groot draagvlak te creëren in fase 0 en 1.

Overlegmomenten

Elk team heeft wekelijks overleg om bepaalde zorgvragen van kinderen te bespreken, strategieën te evalueren en waar nodig bij te sturen. 
Tijdens deze overlegmomenten wordt het verdere leertraject van je kind besproken.

Samen met de ouders/opvoeders

Naast onze expertise vinden we het ook belangrijk om met jullie als ouders of opvoeders in gesprek te gaan.

In overleg met jullie en met jullie input gaan we samen aan de slag om de, voor jouw kind, beste leer- en leefomgeving op punt te zetten.

Teamteachen

De leerkrachten werken onder de vorm van multi-teachen waardoor we onze expertise met elkaar delen. Door samen les te geven maken we elkaar sterker.

Dit is een samenwerkingsvoorbeeld dat kinderen elke dag ervaren. Ook zij leren hierdoor heel wat sociaal en emotionele vaardigheden.

Meer handen in de groep betekent meer ondersteuning van de kinderen.

Coöperatieve leerstrategieën

“Je stelt een vraag en je krijgt altijd dezelfde vingers.” Niet bij ons!
Bij ons kan je je niet verstoppen, bij ons doet iedereen actief mee. 

Bij coöperatieve leerstrategieën is de hele groep bezig met de leerstof. Iedereen oefent voortdurend actief mee. Op deze manier durven de kinderen praten, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze samenwerken.

Brede evaluatie

We streven ernaar om een zo ruim mogelijk beeld te hebben van de leerling én zijn leerproces. Elke leerling is uniek. Het kind is meer dan enkel het cognitieve. Vaardigheden, attitudes, interesses, mogelijkheden, werkpunten, sterktes en zwaktes zijn even belangrijk. 

We stellen een doel voorop. We bespreken dit doel met de leerling en evalueren samen of het bereikt wordt. Niet enkel het product wordt geëvalueerd, het volledige proces is belangrijk. Ons rapport is geen momentopname maar het is het in kaart brengen van deze voortdurende ontwikkeling.

Evaluatiesymbolen

Bij het evaluatieproces maken we gebruik van symbolen. 

Rapport

Vanaf het eerste leerjaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. 

Er zijn vier evaluatierapporten per schooljaar: herfstrapport (november), winterrapport (februari), lenterapport (april) en zomerrapport (juni).

Oudercontact

Bij elke rapportperiode is er een oudercontact. Natuurlijk kan er op elk ander moment ook een gesprek zijn met de ouders. 

De leerkrachten kan je bereiken via mail of bij het ophalen van je kind. 
Ook de directeur en zorgcoördinator kan je steeds aanspreken of mailen.

Kindcontact

We proberen ook, naast de dagelijkse feedback, een gesprek te hebben met de leerling zelf. 

In dit individueel gesprek geeft de leerkracht opbouwende en positieve feedback.

Bewegingsgroeiboekje

Met het bewegingsgroeiboekje willen we je kind gericht opvolgen in zijn of haar motorische ontwikkeling, alsook de algemene houding tijdens sport-, spel- en speelsituaties.

“Mijn leerkrachten rennen me niet voorbij, ze kennen mijn tempo.”