Logo Campus Zuidlaan

Afwezig/ziekte

Zieke kinderen worden
niet toegelaten op school.

Wanneer je kind ziek wordt op school moet het zo vlug mogelijk opgehaald worden.

Is je kind ziek, verwittig dan de school voor 9u.